ترفندهای فوق العاده سئو برای افزایش رتبه سایت | سیصدوشصت

افزایش سرعت سایت

گواهی SSL را نصب کنید امنیت کامل سایت یکی از مهمترین فاکتورهای سئو گوگل است. نصب گواهی SSL یکی از راه های افزایش امنیت سایت است. اگر سایت شما در گوگل به عنوان http بدون گواهی SSL نمایه شده است ، پس از نصب گواهینامه ، باید اقدامی مانند تغییر مسیر جهت کاهش ترافیک ورودی … مطالب بیشتر